Heart Agency

< <

PIERLUIGI LONGO

Internazionale

Imaginary mathematical equations summarising the influence of Kraftwerk

Kraftwerk + Moroder = Donna Summer

Kraftwerk + New York Hip Hop = Afrika Bambaataa